Përgjigjuni Te: Mr.

#4885
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 255=(SELECT 255 FROM PG_SLEEP(15))–