Përgjigjuni Te: Mr.

#4882
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

lOH5vesx’)); waitfor delay ‘0:0:15’ —