Përgjigjuni Te: Mr.

#4852
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

p51LQn8m’) OR 594=(SELECT 594 FROM PG_SLEEP(15))–