Përgjigjuni Te: Mr.

#4849
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 610=(SELECT 610 FROM PG_SLEEP(15))–