Përgjigjuni Te: Mr.

#4841
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1; waitfor delay ‘0:0:15’ —