Përgjigjuni Te: Mr.

#4815
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’0:0:15\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

555 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (805=805) THEN 1 ELSE 0x28 END)) —