Përgjigjuni Te: Mr.

#4808
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’0:0:15\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

LkKXZGxX’ OR 243=(SELECT 243 FROM PG_SLEEP(15))–