Përgjigjuni Te: Mr.

#4796
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

r4DGrZNo’ OR 568=(SELECT 568 FROM PG_SLEEP(15))–