Përgjigjuni Te: Mr.

#4795
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)) OR 867=(SELECT 867 FROM PG_SLEEP(15))–