Përgjigjuni Te: Mr.

#4794
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-5) OR 934=(SELECT 934 FROM PG_SLEEP(15))–