Përgjigjuni Te: Mr.

#4779
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1 OR 3+179-179-1=0+0+0+1