Përgjigjuni Te: Mr.

#4777
1 waitfor delay \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’0:0:15\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Vizitor

-1)); waitfor delay ‘0:0:15’ —