Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4679
1 waitfor delay \\\\\\\’0:0:15\\\\\\\’ —
Vizitor

555 RLIKE (SELECT (CASE WHEN (877=877) THEN 1 ELSE 0x28 END)) —