Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4652
1 waitfor delay \\\\\\\’0:0:15\\\\\\\’ —
Vizitor

aTiClQeN’; waitfor delay ‘0:0:15’ —