Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4644
1 waitfor delay \\\’0:0:15\\\’ —
Vizitor

9n2C7A9e’ OR 876=(SELECT 876 FROM PG_SLEEP(15))–