Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4611
1 waitfor delay ’0:0:15’ —
Vizitor

BHdqE5dM’; waitfor delay ‘0:0:15’ —