Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4571
1 waitfor delay \\\\\\\’0:0:15\\\\\\\’ —
Vizitor

Z8us274O’; waitfor delay ‘0:0:15’ —