Përgjigjuni Te: Operimet Ilegale

#4529
1 waitfor delay \’0:0:15\’ —
Vizitor

-1′ OR 3*2>(0+5+869-869) or ‘wH5MSzLB’=’