Kthehu pas
07.05.2020

Video konferenca me temën “NDIKIMI I PANDEMISË COVID-19 NË SEKTORIN MINERAR TË KOSOVËS”

05.05.2020 (e Marte) nga ora 16 00

Është mbajtur Video Konferenca me titull “Ndikimi i Pandemisë Covid 19 në Sektorin Minerar në Kosovë”.

Me poshte gjeni temat e diskutimit nga secili paneliste:

– Kemajl Zeqiri, – Shef Departamenti Xehetarisë, Fakulteti i Gjeoshkencave.
“Ndikimi i COVID 19 ne qendrueshmerine ekonomike te kompanive minerare”
– Ramiz Krasniqi – Drejtor, Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale.
“Aktivitetet hulumtuese dhe minerare ne situaten e krijuar nga pandemia ne Kosove”
– Shyqeri Kelmendi – Anetar Bordi Përkohëshëm, Trepҫa Sh.a.
“Ndikimi i pandemise COVID 19 ne Kompanine minerare Trepҫa Sh.a.”
– Gani Maliqi – Kompani hulumtuese nderkombetare Peshter Mining JSC.
“Ndikimi i pandemise ne aktivitetet e hulumtimeve gjeologjike globale dhe ne kompanine Peshter Mining JSC”.

Per me tepër mund te ndiqni konferencën ne linkun e më poshtëm.

https://www.facebook.com/IECMitrovica/videos/534962517193133/