Kthehu pas
06.12.2019

TAKIM ME NDËRRMARRJET MINERARE

Prishtinë: 13 dhjetor 2019
Vendi: Ministria e Administratës Publike (ish ndërtesa e Rilindjes)
Salla e madhe (Amfiteatri)
Koha: 10:00

AGJENDA

                                                            Regjistrimi
Moderator: Ramiz Krasniqi – Drejtor i KPMM-së
Hyrja: Bordi i KPMM-së                                                                  10:00-10:05
Fjalë rasti: Skender Sallahi                                                             MZHE 10:05-10:10
Prezantim: Sali Mulaj                                                                       10:10-10:20
Prezantim: Jahir Gashi                                                                    10:20-10:30
Prezantim: Sami Duraku                                                                 10:30-10:40
Prezantim: Pleurat Gjata                                                                 10:40-11:00
Prezantim: Haradin Gërvalla                                                          11:00-11:10
Pyetje dhe diskutim                                                                         11:10-11:40
                                                   Mbyllja e takimit – kafe