Kthehu pas
30.01.2019

Bordi i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale mbajti takimin e dytë gjatë vitit 2019

Prishtinë – 24 Janar 2019

Nga takimi për shqyrtimin e kërkesave të ndërmarrjeve për licenca dhe leje u morën këto vendime:

Kërkesat për Licenca të Hulumtimit të shqyrtuara:

Aprovuara 2
Refuzuara 3
Të shtyra 3
Gjithsej 8

Kërkesat për Licenca të Hulumtimit-transfer të shqyrtuara:

Të shtyra 1
Gjithsej 1

Kërkesat për Licenca të Shfrytëzimit të shqyrtuara:

Aprovuara 3
Të shtyra 1
Gjithsej 4

Kërkesat për Licenca të Shfrytëzimit-Mbyllje të shqyrtuara:

Të shtyra 2
Gjithsej 2

 Kërkesat për Leje për aktivitete të veçanta (Seperacion, Baza të Betonit dhe Baza të Asfaltit) të shqyrtuara:

Aprovuara 11
Refuzuara 4
Të shtyra 1
Gjithsej 16

Bordi po ashtu ka shqyrtuar dhe aprovuar edhe Planin e Punës së KPMM-së për Vitin 2019.