English Albanian Serbo-Croatian
Lokacija Ukratko o ICMM O Kosovu Rudarstvo i Geologija Investor's Guide Dataportal GIS Downloads Berza podataka
Berza podataka
Date: 10/17/2017
Berza podataka

Sledeći podaci mogu se dobiti u kancelariji ICMM u Prištini

Opis Podataka
Price in EURO
Hard copy
pdf
Karte Kosova 1:200,000
 • Pregledna karta mineralnih sirovina 1:200,000, jedan list
 • 20,00
  20,00
   
 • Geološka karta Kosova 1:200,000,  jedan list
 • 20,00
  20,00
    Karte Kosova    1:100,000
 • Sadržaj: Geološka karta 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-30 NOVI PAZAR, Beograd 1970 Zavod za geološka i geofizička istraživanja Beograd, 1958-1969.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj:  Geološka karta  1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-31 Kuršumlija, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1980, Geozavod – Geološki Institut Beograd, 1964-1974.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj: Geološka karta 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-41 Rožaje, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1983 Geološki Institut Beograd i Zavod za geološka istraživanja SR Crna Gora, 1973-1981.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj: Geološka karta 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-42 Titova Mitrovica, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1981 Geozavod – Geološki Institut, Beograd 1972-1977.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj: Geološka karta    1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-43 Podujevo, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1980 Geozavod – Geološki Institut Beograd, 1964-1975.
 • 20,00
  20,00
   
 •  Geološka karta      1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-44 Leskovac, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1973 Zavod za geološka i geofizička istraživanja Beograd, 1960-1964.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj: Geološka karta 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-53/65 Peć i Kukes, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1977, Zavod za geološka i geofizička istraživanja Beograd, 1966-1969.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj: Geološka karta 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-54 54 Orahovac, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1979 Geozavod – Geološki Institut Beograd, 1959-1971.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj: Geološka karta 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-55 Uroševac, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1981 Geozavod – Geološki Institut Beograd, 1966-1980.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj: Geološka karta 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-56 Vranje, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1975 Zavod za geološka i geofizička istraživanja Beograd, 1963-1969.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj: Geološka karta 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-66 Prizren, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1981, Geozavod – Geološki Institut Beograd, 1973-1979.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj: Geološka karta 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-67 Kačanik, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1984 Geološki zavod Skopje, 1977-1983.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj: Geološka karta 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-68 Kumanovo, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1973 Geološki zavod Skopje, 1954-1968.
 • 20,00
  20,00
   
 • Sadržaj: Geološka karta 1:100,000: Osnovna Geološka Karta SFRJ K 34-78 Gostivar, razmera: 1 : 100,000, Beograd 1980, Geološki zavod Skopje, 1967-1976.
 • 20,00
  20,00
  Karte  Kosova 1:50,000
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-30 A Novi Pazar NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-30 B Novi Pazar NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-30 C Novi Pazar SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-30 D Novi Pazar SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-31 C Kurshumli/Kuršumlija SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-41 D Rozhajë/Rožaje SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-42 A Mitrovicë/Mitrovica NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-42 B Mitrovicë/Mitrovica NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-42 C Mitrovicë/Mitrovica SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-42 D Mitrovicë/Mitrovica SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-43 A Podujevë/Podujevo NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-43 B Podujevë/Podujevo NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-43 C Podujevë/Podujevo SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-43 D Podujevë/Podujevo SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-44 C Leskovac SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-44 D Leskovac SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-53 A Pejë/Peć NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-53 B Pejë/Peć NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-53 C Pejë/Peć SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-53 D Pejë/Peć SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-54 A Rahovec/Orahovac NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-54 B Rahovec/Orahovac NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-54 C Rahovec/Orahovac SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-54 D Rahovec/Orahovac SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-55 A Ferizaj/Uroševac NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-55 B Ferizaj/Uroševac NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-55 C Ferizaj/Uroševac SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-55 D Ferizaj/Uroševac SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-56 A Vranje NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-56 B Vranje NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-56 C Vranje SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-65 B Kukës/Kukes NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-66 A Prizren NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-66 B Prizren NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-66 C Prizren SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-66 D Prizren SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-67 A Kaçanik/Kačanik NW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-67 B Kaçanik/Kačanik NE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-67 C Kaçanik/Kačanik SW
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-67 D Kaçanik/Kačanik SE
 • 20,00
  20,00
   
 • Karte sirovina građevinskih materijala 1:50,000, list K 34-68 A Kumanovo NW
 • 20,00
  20,00

  © by ICMM 2005
  Contact
  FAQ
  Disclaimer