English Albanian Serbo-Croatian
Lokacija Ukratko o ICMM O Kosovu Rudarstvo i Geologija Investor's Guide Dataportal GIS Downloads Berza podataka
Rudarstvo i Geologija Strukturna Geološka građa
Date: 10/17/2017
Strukturna Geološka građa

Tektonska struktura Kosova
Tektonska struktura Kosova


Strukturno, Kosovo je u geološkom pogledu podeljeno na dva, u osnovi gotovo jednaka po veličini dela ( Vardarsku  Zonu na istoku i Drinsko – Ivanjičku/ Korabsko – Pelagonsku Zonu na zapadu) i to linijom razdvajanja (suturom – suture, engl.) koja se pruža pravcem SSZ-JJI, između Srpsko-Makedonskog Geološkog Pojasa na Kosovu i Dinarskog geološkog pojasa u Albaniji.  Mezozojska rasedna zona, takozvana lineacija Skadar-Peć, razdvaja Drinsku od  Korarbske zone, na dve zasebne, ali međusobno dodirne zone.Vardarska zona je ekonomski značajnija obzirom da se u okviru nje nalazi ležište olovo-cinka i srebra Trepča. Ova ležišta pripadaju tipu skarnovskih i  karstnih kao i žičnih ležišta. Mezozojska krečnjačka ploča je izrasedana sa nekoliko generacija raseda koji su orijentisani u različitim pravcima.Krečnjaci predstavljaju reaktivne stene koje su sposobne da absorbuju minerale kojima su bogati topli rastvori, kao i metale koji dolaze iz rastopa u ove predisponirane horizonte.Vardarska zona mogla je nastati ili u ranom Paleozoiku, kao deo Paleo-Tetisa koji je razdvojio Gondvana kopno na jug od Eurasije koja je ostala na severu, ili u Trijasu, slično modelu sadašnjeg basena Crvenog Mora. Finalni nastanak Vardarskog Okeana je nejasan, moguće je da je formiran ili u periodu Krede ili ranog Tercijara. Nastanak ofiolita u vreme stvaranja okeana i reversno rasedanje (thrusting) su od velikog značaja za ultrbazične stene kao nosioce hroma, i razlamanje serpentinisanih stena, i uticaja tropskih i subtropskih klimatskih prilika, koji su doveli, tokom vremena, do stvaranja akumulacija boksita i lateritskih ležišta nikla.Ležišta boksita u zapadnom delu centralnog Kosova nalaze se u karstifikovanim krečnjacima i predstavljaju ostatke raspadanja ultrabazita.

© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer