English Albanian Serbo-Croatian
Lokacija Ukratko o ICMM O Kosovu Rudarstvo i Geologija Investor's Guide Dataportal GIS Downloads Berza podataka
O Kosovu Stanovništvo
Date: 09/03/2015
Stanovništvo

Oko 1,9 miliona ljudi živi na Kosovu (Statistička kancelarija Kosova). Najveći broj ove populacije naseljava plodne ravničarske prostore. Pored toga, postoje i brojna naselja u višim teško pristupačnim delovima,u planinskim predelima. Otprilike 35% populacije živi u gradovima. Više od 50% stanovništvaje mlađe od 30 godina.

Najbrojnija populacija su Albanci (oko92%). Pored njih postoji i nekoliko manjina kaoštosu Srbi, Turci, Crnogorci, Bosanci i Aškalije. Povoljni geografski položaj Kosova ogleda se i u njegovoj multikulturnoj funkciji.

© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer