English Albanian Serbo-Croatian
Lokacija Ukratko o ICMM O Kosovu Rudarstvo i Geologija Investor's Guide Dataportal GIS Downloads Berza podataka
O Kosovu Economija Pregledno
Date: 10/17/2017
Economija Pregledno

Tradicionalni ekonomski pokretač Kosova je primarna industrija (poljoprivreda i šumarstvo,rudarstvo, i energetika), sa zanatskom proizvodnjom koja obezbeđuje minimum doprinosa generaciji imućnih. Nešto oko 30% GDP se obezbeđuje od doznaka iz dijaspore (najviše iz Nemačke i Švajcarske) koja broji oko 20% Kosovske predratne (1999.) populacije.

Preko 65% radno sposobnog stanovništva Kosova, je zaposlena u poljoprivredi. Nekada veliki izvoznik prehrambenih proizvoda, Kosovo sada ima veliki negativni trgovinski bilans u ovom sektoru, sa prehrambenim proizvodima kao najvećim uvoznim segmentom, koji dostiže čak 30% ukupnog uvoza.

Izuzimajući proizvodnju lignite za potrebe snabdevanja Kosovskih Elektana (KEK), i eksploatacije građevinskih materijala, zvanična rudarska proizvodnja je u stagnaciji od NATO intervencije 1999. godine. Dve nekadašnje nacionalne ikone rudarstva (Trepča i Feronikl) prestali su sa proizvodnjom 1999.godine i još uvek nisu nastavljeni aktivni rudarski radovi.

Proizvodnja 34%, plastike i drveta koji se uglavnom izvoze, i proizvodnja metala (31%),  najvećim delom dobijaju se preradom otpada.

Energetski sector je imao sreću sa investicijom na zameni zastarelog Istočnog bloka elektrane. Postoje dve termoelektrane koje rade na lignit kao gorivo (TPP) i obe su u situaciji da im je potrebna suštinska obnova.Skoro 50% celokupne energetske produkcije proizvedene  u KEK-u  se ili izgubi, kao rezultat tehničkih nedostataka ili nije plaćeno od strane korisnika, tako da kompanija uspeva da naplati samo 40% proizvedene energije u KEK-u. KEK pokušava da proizvodi dovoljno energije da podmiri domaće tržište, premda energetski poremaćaji koji dovode do isključenja struje znače da snabdevanje mora biti nadoknađeno uvozom.


KEK termoelektrana u blizini Prištine
KEK termoelektrana u blizini Prištine


Mineralne rezerve Kosova su bile ključni snabdevač sirovinama u bivšoj Jugoslaviji. Geološka građa Kosova je raznovrsna i ogleda se u širokom spektru sirovina kojepostoje u količinama zadovoljavajućim za eksploataciju. Tosu lignite, olovo-cink-srebro, nikl, hrome, aluminijum, magnezijum i brojni građevinski materijali . Nedostatak menadžmenta, i nedostatak investicija, kao i razvoj političkih događaja u bivšoj Jugoslaviji kojisu doveli do NATO intervencije, imale su dramatične negativane posledice na kosovsku rudarsku industriju, i na proizvodnju metala u celom regionu. Posebno se time naglašavaju posledice nastale na Kosovu kao glavnom snabdevaču sirovinama ekonomije bivše Jugoslavije.

Mining of dimension stones
Mining of dimension stones
© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer