English Albanian Serbo-Croatian
Lokacija Ukratko o ICMM O Kosovu Rudarstvo i Geologija Investor's Guide Dataportal GIS Downloads Berza podataka
Ukratko o ICMM Organizaciona struktura ICMM
Date: 08/30/2015
Organizaciona struktura ICMM

ICMM je organizovan u upravne jedinice kao što sledi:

  • Upravni Odbor (izdaje licence i dozvole i upravlja  ICMM-om)
  • Direktorijum (odgovoran Odboru za tekuće poslovanje i upravljanje)
  • Rudarska Inspekcija (sigurnost i zaštita na radu, pridržavanje i primena zakona i propisa)
  • Geologija (pitanja Geoloških proračuna, arhiviranja, terenskog rada, prikopljanja podataka)
  • Unošenje podataka i GIS (učitavanje, obrada, pohranjivanje i zaštita geoloških podataka)
  • Finansije i predračuni (prikupljanje državnih prihoda, proračun državnih naknada, budžetiranje)
  • Odnosi sa Investotorima (animiranje stranih investitora, predstavljanje Kosova svetu)


Trenutno ICMM zapošljava više od 50 radnika – od kojih 4% predstavljaju pripadnici manjinskih zajednica, 31% su žene, 75% su sa akadenskim zvanjem. Većina govori engleski a neki od njih dobro govore nemački.

Upravni Odbor danas, sačinjavaju 5 člana, i svaki je sa akademskimzvanjem i u zvanju tehničkog eksperta u svojoj stručnoj oblasti. Rudarstvo metalurgija,geologija i geotehnika su u potpunosti zastupljene. Upravni Odbor rukovodi ICMM-om, procenjuje prijave i izdaje licence.

Rudarsku inspekciju sačinjavaju kvalifikovani stručnjaci sa iskustvomrazličitih inžinjerskih profila odgovorni za poslove nadzora, kako bi se osigurali bezbedni i sigurni radni uslovi.

Geolozi sun a raspolaganju kao nosioci neophodnog terenskog rada na prikupljanju činjenica i nadogradnji baze podataka .

Unos podataka u GIS obavljaju eksperti obučavani u prekomorskim zemljama tako da se baza podataka neprekidno poboljšava . Odeljenje IT je spremno da sve ugradi i prezentuje na veb-sajtu (web site).

© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer