English Albanian Serbo-Croatian
Lokacija Ukratko o ICMM O Kosovu Rudarstvo i Geologija Investor's Guide Dataportal GIS Downloads Berza podataka
Ukratko o ICMM
Date: 10/17/2017
Ukratko o ICMM

 NKRM ureduje rudarske aktivnosti na Kosovu u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima podzakonskim aktima koji su propisno doneti prema Zakonu o Rudnicima i Mineralima, i Rudarskom Strategijom

 
NKRM ce delovati u javnom interesu i samostalno ce izvršavati ovlašcenja i funkcije koja su joj poverena prema Zakonom o Rudnicima i Mineralima. 
 
NKRM je dužna da poštuje Zakon o Pristupu Službenim Dokumentima, Zakon o Javnim Nabavkama, Zakon o Upravljanju i Odgovornosti za Rad u Javnim Finansijama, kao i sve druge zakone koji ureduju delatnost i upravljanje javnih autoriteta na Kosovu. Zakonom Br.03/ L-163 o Rudnicima i Mineralima i Zakon Br. 04/L-158 o izmeni i dopuni Zakona Br. 03/L-163 o Rudnicima i Mineralima odredjen je pravni status NKRM-a.

© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer