English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Xehetaria dhe gjeologjia Statistikat
Date: 10/17/2017
Statistikat

Rezerva te vertetuara

Miniera
Ton
Pb%
Zn%
Ag g/t
Belo Brdo
1,340,000
6.59
5.74
97.4
Crnac
1,648,000
7.57
2.93
102.0
Stan Terg
432,000
5.10
2.21
80.5
Hajvalia
723,000
9.65
18.26
126.4
Artana-Novo Brdo
2,700,000
4.43
5.42
140.6
Totali
6,843,000
6.20
6.04
117.6
Te dhena te siguruara per  Trepçen Kosove nga Administrata e UNMIK, Shkurt 2005


Vendi
Ton
Ni%
Co%
Fe2O3
SiO2
MgO
Dushkaja
6,350,000
1.29
0.05
24.29
44.09
9.33
Suke
630,000
1.36
0.06
30.56
49.17
9.48
Gllavica
6,240,000
1.55
0.05
21.53
50.89
13.52
Totali
13,220,000
1.42
0.05
23.29
47.54
11.32
Te dhena nga Arkiva e Ferronikelit


Mine
Tonnes
Al2O3%
SiO2%
TiO2%
Fe2O3%
Grebnik
1,700,000
49.00
2.25
1.50
27.50


 Te dhena nga materialet per boksitet e Kosoves


Miniera
ton
MgO%
SiO2%
CaO%
Golesh
1,740,000
46.23
2.66
0.95
Strezovc
3,660,000
40.49
6.29
5.45
Totali
5,400,000
42.34
5.12
4.00
Te dhena nga materialet per boksitet e Kosoves

© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer