English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Për KPMM Partneret dhe Lidhjet
Date: 10/17/2017
Partneret dhe Lidhjet

Kosova eshte nje rajon ne zhvillim, i kontrolluar nga nje numer institucionesh dhe monitoruar nga te gjitha llojet e organizatave. Secila nga keto kane faqet e tyre te individuale te internetit, te pershtatur te takojne klientet e tyre, kerkesat e tyre. Investitori eshte i keshilluar te vizitoje keto faqe interneti.


Tabela e permbajtjes:


 

Kosova

Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës: http://www.president-ksgov.net/

Kuvendi i Republikës së Kosovës:http://www.kuvendikosoves.org/

Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës:http://www.kryeministri-ks.net/

 Agjencia Kosovare e Privatizimit: http://www.pak-ks.org/


 

Sherbimet Gjeologjike

Europe: EuroGeoSurveys: http://www.eurogeosurveys.org/


 

Institutet dhe Universitetet


Europe

Departamentet e Universitetit Gjeoshkencor Europiane: http://giseurope.brgm.fr/eur_geo_.htm


Bullgaria

Instituti Bullgar i Gjeologjise "Strashimir Dimitrov":: http://www.geology.bas.bg/

Akademia e Shkencave Bullgare – Instituti i Gjeofizikes: http://www.geophys.bas.bg/

Akademia e Shkencave Bullgare – Instituti i Probleme Ujore: http://www.iwp.bas.bg/home.htm

Universiteti i Minierave dhe Gjeologjise "St. Ivan Rilsky":  http://www.mgu.bg/english/index.shtml


Çekia

Akademia e Shkencave se Republikes Çeke – Instituti i Gjeologjise: http://www.gli.cas.cz/

Akademia e Shkencave te Republikes Çeke – Instituti i Gjeofizikes: http://www.ig.cas.cz/


Gjermania:

Universiteti Teknik i Berlinit: http://www.tu-berlin.de/

TU Bergakademie Freiberg: http://www.tu-freiberg.de/

Universiteti i Heidelberg: http://www.uni-heidelberg.de

Universiteti Teknik Mynih:  http://www.tu-muenchen.de


Hungari

Instituti i Gjeologjise se Hungarise: http://www.mafi.hu/

Instituti Gjeofizik Hungarez Eötvös Loránd: http://www.elgi.hu/


Poloni

Instituti Gjeologjik Polak: http://www.pgi.waw.pl/


Rumania

Instituti Gjeologjik i Rumanise: http://www.igr.ro/


Turqia

Drejtoria e Pergjithshme e kerkim zbulimit te mineraleve: http://www.mta.gov.tr/


 

Faqet Minerare


 

Informacione te pergjithshme

Kuotat e metaleve nga disa metale te çmuaua ne vendet e shitjeve: http://www.kitco.com/market/


Kompanite e Minierave


Konsulentet

BEAK Consultants GmbH, Freiberg (Germany): http://www.beak.de

© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer