English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Për KPMM Licencat e lëshuara
Date: 09/20/2017
Licencat e lëshuara

Këtu mund te shkarkoni listën e licencave te lëshuara nga KPMM
» Licencat e Leshuara 2014 – PDF-File, 504.6 KB
© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer