English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Për KPMM Bordi dhe Drejtoria e KPMM
Date: 10/17/2017
Bordi dhe Drejtoria e KPMM

Bordi i KPMM

Ju lutem klikoni mbi emer per te marre informacione me teper mbi anetaret e Bordit te KPMM:


Drejtoria e KPMM

Ju lutem klikoni mbi emer per te marre informacione me teper mbi anetaret e Drejtorisë së KPMM:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer