English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Vendndodhja Kontakti
Date: 10/17/2017
Kontakti

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM – ICMM)


Adresa:

Rr. Armend Daci  Nr. 1

10000

Prishtinë, Kosovë


Tel:

+381-38-240-252


Fax:

+381-38-245-844

© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer