English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Vendndodhja Paraqitje
Date: 10/17/2017
Paraqitje

PROJEKTET MADHORE NE KPMM

Mbi formacionet gjeologjike të Kosovës, në vitet e fundit shumë është shkruar dhe diskutuar nga
gjeologë, si atyre vendore, po ashtu, edhe atyre ndërkombëtar. Ekzistojnë mendime të ndryshme për
gjenezën e tyre tektoniken dhe ndërtimit gjeologo-minerare.


» Lexo me shume-kliko – PDF-File, 858.3 KB
© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer