English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Downloads Aplikacionet
Date: 09/20/2017
Aplikacionet

Licencat për hulumtim

» Aplikacioni per Licence Hulumtimi – PDF-File, 182.4 KB

Licencat për shfrytëzim

» Aplikacioni per Licence Shfrytezimi – PDF-File, 190.4 KB

Transferi i licencës apo lejes

» Aplikacioni per Transfer Licence – PDF-File, 223.3 KB
» Aplikacioni per Bartje te kontrollit – PDF-File, 149.6 KB

Bashkimi i licencave

» Aplikacioni per Bashkim te licencave – PDF-File, 96.3 KB

Personi përgjegjës


Eksplozivët

» Lista e detajeve dizajnit të minimit – PDF-File, 77.9 KB
» Aplikacioni për eksplozivë komercialë – PDF-File, 480.8 KB

Raport i punës Tremujore-Vjetore për ndërmarrjet e pajisura më Licenca shfrytëzimi dhe Leje për aktivitete të veçanta

» Raport vjetore per licenca - Shfrytëzim – DOC-File, 720.0 KB
» Raportim tremujor per Leje te veçanta – DOC-File, 93.5 KB
» Raportim vjetor per Leje te veçanta – DOC-File, 84.0 KB
» Raportet e rezervave Metalore – XLS-File, 85.5 KB
© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer