English Albanian Serbo-Croatian
Vendndodhja Për KPMM Për Kosovën Xehetaria dhe gjeologjia Udhëzues për investitor Shitja e të dhënave GIS Downloads Dyqani i te dhenave
Downloads Aplikacionet
Date: 02/20/2017
Aplikacionet

Licencat për hulumtim


» Aplikacioni per Licence Hulumtimi – DOC-File, 226.0 KB

Licencat për shfrytëzim


» Aplikacioni per Licence Shfrytezimi – DOC-File, 241.0 KB

Transferi i licencës apo lejes


» Aplikacioni per Transfer Licence – DOC-File, 235.0 KB

» Aplikacioni per Bartje te kontrollit – DOC-File, 239.0 KB


Personi përgjegjës


Raportimi vjetor financiar

» Raportimi FINANCIAR 2016 – DOC-File, 248.5 KB

Eksplozivët

» Lista e detajeve dizajnit të minimit – PDF-File, 77.9 KB
» Aplikacioni për eksplozivë komercialë – PDF-File, 480.8 KB

Raporti i punës tremujor-vjetor pë bizneset e pajisura me leje për aktivitete të veçanta


» RAPORTI VJETOR ME MATJE GJEODEZIKE – DOC-File, 32.5 KB

» Formulari per Raportim tremujor -Vjetor – DOC-File, 200.0 KB

» Aplikacioni per Bashkim te licencave – PDF-File, 96.3 KB
© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer