English Albanian Serbo-Croatian
Lokacija Ukratko o ICMM O Kosovu Rudarstvo i Geologija Investor's Guide Dataportal GIS Downloads Berza podataka
Ukratko o ICMM Prezentovani podaci
Date: 10/17/2017
Prezentovani podaci

U cilju da obezbedi potrebne informacije, na najbolji mogući način, potencijalnim investitorima, ICMM je sam sebi postavio i zadatak izrade i primene projekta GIS i Geološke baze podataka Kosova (GDK-engl.skr.). Svrha ovog projekta je uspostavljanje najpovoljnijeg i za korisnike dostupnog portala koji će ispuniti potrebe ICMM-a, različitih državnih organa i zvaničnih institucija kao i nacionalnih i međunarodnih rudarskih i geoloških organizacija i profesionalnih korisnika. Ovaj veb-sajt (website) treba da postane najznačajniji izvor informacija, mogućnosti i tekućih dešavanja koja se odnose na oblast rudarstva.

Glavna svrha ovog projekta je da unapredi komunikaciju između ICMM-a i ciljnih grupa. Da bi se ovo postiglo, podaci su uređivani i svrstavani kako bi obezbedili najlakši pristup svim interesnim grupama. Podaci moraju biti sistematizovano grupisani prema sledećem:
 
  • Dozvolama, kako za istraživanje takoi za otkopavanje, sa datumom početka i završetka, koordinatama i zemljišnim parcelama u vidu tabelarnog prikaza 
  • Aktivnim rudištima, kao i lokacijama koje su u razmatranju za dobijanje licence ili na kojima se realizuju istraživanja, prikazuju se na grafičkim planovima na topografskim osnovama (sadašnje topografske osnove su izvedene iz originalnih Jugoslovenskih planova).
  • Dovolama izdatim prema važećem Pravilniku kao što su, dozvole za prerđivačke pogone, sertifikatima za palioce mina, dozvolama za miniranje i istražna bušenja.
  • Geološkim podacima i razvrstanim resursima i lokacijama, kroz interaktivni grafički prikaz
  • Pojavama mineralnih sirovina, i njihovim procenjenim količinama i ograničenjima, i to i kao tabelarni i kao grafički prikaz  
  • Prikazima plana Kosovskih majdana i rudišta, koji treba jasno da razdvoje i označe sekcije u regionu koje treba da budu dodeljene za druge potrebe kao što su putevi, dalekovodi, , prostori namenjeni izgradnji stambenih ili industrijskih objekata.
  • Detaljnim geološkim kartama specijalističkim geološkim kartama kao što su : karte mineralnih sirovina, pedološke karte, karte podzemnih voda, klizišta, odrona,jalovišta i kontaminiranih prostora (geohazard maps), geohemijske i geofizičke karte, sa međunarodno prihvaćenim oznakama i legendama.


Geo-Baza podataka Kosova početna strana
Geo-Baza podataka Kosova početna stranaGeo-Baza podataka Kosova strana licence rudnika/rudišta
Geo-Baza podataka Kosova strana licence rudnika/rudištaGeo-Baza podataka Kosova GIS modul
Geo-Baza podataka Kosova GIS modul


© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer