English Albanian Serbo-Croatian
Lokacija Ukratko o ICMM O Kosovu Rudarstvo i Geologija Investor's Guide Dataportal GIS Downloads Berza podataka
Lokacija
Date: 08/27/2015
Lokacija

Dobrodošli u Nezavisnu Komisiju za Rudarstvo i Mineralne sirovine (ICMM), Kosovo

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale koja je prvobitno uspostavljena u skladu sa Uredbom Br. 2005/2 od 21 Januara 2005 (sa izmenama i dopunama Uredbe Br 2005/38 od 29 Jula 2005 i Zakon Br. 03/L- 81 od !3 Juna 2008) se ovime odre_uje kao nezavisna agencija u skladu sa Clanom 119.stav 5 i 142 Ustava Republike Kosova.

NKRM ureduje rudarske aktivnosti na Kosovu u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima podzakonskim aktima koji su propisno doneti prema Zakonom o Rudnicima i Mineralima, i Rudarskom Strategijom.

NKRM ce delovati u javnom interesu i samostalno ce izvršavati ovlašcenja i funkcije koja su joj poverena prema Zakonom o Rudnicima i Mineralima.

NKRM je dužna da poštuje Zakon o Pristupu Službenim Dokumentima, Zakon o Javnim Nabavkama, Zakon o Upravljanju i Odgovornosti za Rad u Javnim Finansijama , kao i sve druge zakone koji ure_uju delatnost i upravljanje javnih autoriteta na Kosovu.

NKRM ce imati opšta ovlašcenja i odgovornost da osigura:

- redovno istražuje i eksploatiše mineralne izvore na Kosovu i optimalno korišcenje mineralnih izvora u svim rudarskim operacijama u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima i Rudarskom Strategijom.

- opštu uskladjenost rudarskih operacija u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima, podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima i uslovima Licenci i Dozvola koje su izdate od NKRM u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima.

NKRM je nadležno za obavljanje sledecih funkcija u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima:

- izdavanje, prenos, produženje, suspenziju i opoziv Licence i Dozvole;

- uspostavljanje i održavanje rudarskog katastra i GIS baze

podataka koja sadrži geografske

podatke, geološke podatke i druge odgovarajuce ekonomske podatke i sve postojece nazive za minerale i rudarska prava; i

- donošenje pravila za organizovanje i unutrašnju delatnost NKRM-a.

NKRM pruža tehnicku asistenciju Vladi po svim pitanjima koja se odnose na rudnike i minerale Kosova, ako to Vlada zahteva. 


ICMM office in Prishtina, Kosovo - Front side
ICMM office in Prishtina, Kosovo - Front side

ICMM office in Prishtina, Kosovo - Back side
ICMM office in Prishtina, Kosovo - Back sideICMM new location map
ICMM new location map


Login
Login:
Password:

News
18.12.2007 Publikacije

Licences

Download Aplikacije

More...
© by ICMM 2005
Contact
FAQ
Disclaimer